• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego wagi powinny być poddawane regularnie legalizacji

Legalizacja wag – czemu trzeba ją regularnie robić
Przemysł i handel korzysta bardzo powszechnie z rozmaitych wag, rzecz jasna są one także spotykane w dużej części domów i mieszkań. Jednak o ile przy wagach domowych nie mają dużego znaczenia parametry techniczne, to przy urządzeniach w zastosowaniach komercyjnych odgrywa to już dużą rolę. Te parametry zależeć będą w dużym stopniu od tego, jakie mają przeznaczenie poszczególne wagi. Najmniejsze modele, stosowane w medycynie czy jubilerstwie, umożliwiają ważenie z precyzją do ułamków grama, zaś na te o największych rozmiarach mogą wjeżdżać kilkudziesięcio tonowe samochody. Bardzo różnorodna także jest konstrukcja wag, od zwykłych mechanicznych modeli, a kończąc na elektronicznych. Wszystkie one jednak powinny posiadać wymaganą precyzję, która została ustalona przez producenta. Przy zakupie każda waga posiada tak zwaną legalizację, ważną przez określony okres czasu. Najczęściej to będzie dwa lata, lecz w części przypadków może być dłużej lub krócej. Po zakończeniu tego okresu będzie niezbędna powtórna legalizacja wag hakowych urządzenie zostanie sprawdzone dokładnie pod względem stanu technicznego i precyzji. Jeśli wszystko będzie prawidłowo, to technik przedłuży legalizację o kolejny okres czasu. Jednak jeśli wystąpią jakieś problemy techniczne, to wagę albo będzie trzeba spróbować naprawić, albo przestać z niej korzystać. Legalizację wykonać może jedynie firma mająca niezbędne kompetencje do tego, lecz raczej nie będzie większego problemu ze znalezieniem takiej.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.