• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Samochody z napędem hybrydowym: czy warto?

Prawo zmienia się w pewnej mierze cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią czy też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub też zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą działa w dalszym ciągu.

1. Przeczytaj więcej

2. Wejdź

Najciekawsze koncepty samochodowe z targów motoryzacyjnych.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.